Pensionärsföreningen Nygammal i Petalax

                         Kontaktuppgifter

 

Styrelsen 2021

Ordförande
Gustav Rönnlöv, Långbackvägen 171, 66240 Petalax
tfn 06-3470321, 0500-126742, e-post gustav.ronnlov@netikka.fi


Vice Ordförande
Bjarne Thors, Petalax Kyrktået 7,66240 Petalax
tfn 06-3470063, 050-5262263, e-post bjarne.thors@petalax.fi

Sekreterare

Nancy Södergård, Tornvägen 1 B 2, 66240 Petalax

tfn 050-5444885. epost nsodergard@gmail.com

                                                            

Kassör och medlemsansvarig

Kerstin Stenbacka, Kerstinsvägen 11, 66240 Petalax 

tfn  050-5575347, e-post kerstin.stenbacka@netikka.fi 

 

Reseledare, it-handledare och webbansvarig
Gustav Rönnlöv, Långbackvägen 171, 66240 Petalax
tfn 06-3470321, 0500-126742, e-post gustav.ronnlov@netikka.fi


Övriga styrelsemedlemmar
Ing-Maj Höstman (vicesekreterare), Gålörsvägen 30, 66240 Petalax  tfn. 06-3470326,  050-5599883

Susie Ribacka, Petalaxvägen 123, 66240 Petalax  tfn. 06-3470670, 050-3361706

Bror Storsved, Norrvägen 164 A, 66240 Petalax  tfn. 050-5524287


Ersättare
Helena Sandström (vicekassör), Petalax Långtået 96, 66240 Petalax  tfn. 050-3739052

Christer Åbonde, Lingränd 3, 66240 Petalax  tfn. 050-5755351

David Lindström  Nybyvägen 353, 66240 Petalax  tfn. 050-5574831


Husmor
Sol-Britt Moss  tfn. 050-3214899


Vice husmor

Vera Fant  tfn.  040-5442909

  


 

 

 

 

 

 

 

 

(Uppdaterad 19.11. 2017