Pensionärsföreningen Nygammal i Petalax

                         Kontaktuppgifter

 

Styrelsen 2023

Ordförande
Gustav Rönnlöv, Långbackvägen 171, 66240 Petalax
tel.  06-3470321, 0500-126742, e-post gustav.ronnlov@netikka.fi


Vice Ordförande
Bjarne Thors, Petalax Kyrktået 7,66240 Petalax
tel.  06-3470063, 050-5262263, e-post bjarne.thors@petalax.fi

Sekreterare

Nancy Södergård, Tornvägen 1 B 2, 66240 Petalax

tel.  050-5444885. epost nsodergard@gmail.com

                                                            

Kassör och medlemsansvarig

Kerstin Stenbacka, Kerstinsvägen 11, 66240 Petalax 

tel.  050-5575347, e-post kerstin.stenbacka@netikka.fi 

 

Reseledare och webbansvarig
Gustav Rönnlöv tel.  06-3470321, 0500-126742, e-post gustav.ronnlov@netikka.fi

 

IT-handledare

Christer Åbonde tel. 050-5755351 epost christer.abonde@netikka.fi

Bengt Sandström tel. 040-5612123 epost bengt.sandstrom@netikka.fi


Övriga styrelsemedlemmar
Ing-Maj Höstman (vicesekreterare)  tel. 06-3470326,  050-5599883

Lisbeth Johansson tel. 050-5952496

Bror Storsved  tel. 050-5524287


Ersättare
Helena Sandström (vicekassör) tel. 050-3739052

Christer Åbonde  tel. 050-5755351

David Lindström    tel. 050-5574831


Husmor
Lisbeth Johansson tel. 050-5952496


Vice husmor

Solbritt Moss tel. 050-3214899

  


 

 

 

 

 

 

 

 

(Uppdaterad 19.11. 2017